Ngày hội du học

Tại sự kiện Vietnam của chúng tôi, bạn có thể gặp gỡ trực tiếp với đại diện trường và trao đổi về kế hoạch học tập, cuộc sống trong khuôn viên trường. Bạn cũng có thể nộp và được xét hồ sơ nếu đủ điều kiện. Hiện tại chúng tôi có 3 trong số Vietnam sự kiện sắp diễn ra. Sự kiện tiếp theo là Du học Úc tại Monash University cho Australia và diễn ra từ 11 tháng mười hai 2020. Đăng ký ngay hôm nay!